•sākumlapa    


Skola Ušu "Wulin", kas ir Latvijas Wushu federācijas biedrs (biedrs IWuF),
paziņo par bērnu uzņemšanu nodarbībām vecuma grupās no 3 līdz 5 un no 6 līdz 12 gadiem. 
Apmācību programma: vispārējā fiziskā sagatavošana, stiepšanās un elastīguma vingrinājumi, koriģējošā vingrošana,
sporta Wushu pamatelementi, āra spēles, darbs ar sporta ieročiem, akrobātika,pašaizsardzības un psiholoģiskās apmācības
(komandas darbs, morālās un gribas audzināšanas attīstība, pašazpiņa, pašdisciplīna, atbildība utt. )
Nodarbības vada Sporta meistars, Pasaules un Eiropas Wushu čempionātu uzvarētājs un godalgu ieguvējs Jurijs Besarabs. 
Pieteikšanās grupās un jautājumi pa tālruni 222846475 vai e-pasta daomaster@mail.ru
Nodarbības trešdienās un piektdienās no plkst. 17:00 līdz 18:30

Школа ушу "Улинь", состоящая в Латвийской Федерации ушу (член Iwuf), объявляет о наборе детей 3-5 и 6-12 лет для занятий.
В программе тренировок: общая физическая подготовка, растяжка, упражнения на гибкость, коррегирующая гимнастика,
базовые элементы спортивного ушу, подвижные игры, работа со спортивным оружием, элементы акробатики,
самооборона и психологическая подготовка (работа в коллективе, морально-волевое воспитание,
развитие уверенности в себе, собранность, ответственность и т. д. )
Занятия ведет Мастер Спорта Международного Класса,
победитель и призер Чемпионатов Мира и Европы по ушу Юрий Бесараб. 
Запись в группы и справки по телефону 222846475 или e-mail daomaster@mail.ru  

Занятия проходят по средам и пятницам с 17:00 до 18:30